Komu i w jakich sytuacjach przysługuje zachowek?

Sprawy rodzinne potrafią być bardzo skomplikowane. Relacje i emocje często przekładają się także na decyzje dotyczące podziału majątku. Zdarza się, że zapis testamentowy staje się krzywdzący dla części osób uprawnionych do spadku. Polskie prawo przewiduje jednak pewne zabezpieczenie. Chodzi o tzw. zachowek. Czym on jest i komu przysługuje?

Kto może otrzymać zachowek?

Zachowek chroni interesy spadkobierców, którzy nie otrzymali należnej im prawnie części spadku. Przysługuje on zstępnym spadkowym (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonkowi, a także rodzicom spadkodawcy. Ci ostatni są jednak uprawnieni do zachowku tylko w określonych sytuacjach.

Zachowek jest zabezpieczeniem w sytuacji, gdy osoby dziedziczące ustawowo nie zostały uwzględnione w testamencie. Dla przykładu: jeśli spadkodawca zapisał cały swój majątek osobie spoza rodziny, ale pozostawił po sobie żonę i córkę, to obie kobiety mogą upomnieć się o należny im zachowek.

Oczywiście ubieganie się o zachowek wymaga wiedzy prawnej. Warto więc skorzystać z pomocy adwokata w Łomiankach.

Co warto wiedzieć o zachowku?

Należy pamiętać, że do zachowku nie mają prawa osoby uznane za niegodne dziedziczenia, osoby, które zrzekły się dziedziczenia, osoby, które odrzuciły spadek, a także osoby wydziedziczone.

Zachowek są zobowiązani zapłacić:

  • spadkobiercy – zazwyczaj powołani do dziedziczenia na podstawie testamentu,
  • osoby, na rzecz których wykonano zapisy windykacyjne,
  • osoby obdarowane przez spadkodawcę.

W celu określenia wysokości zachowku konieczne jest ustalenie udziału spadkowego stanowiącego podstawę obliczeń. Dodatkowo prawo mówi, że zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego dla osób, które są trwale niezdolne do pracy lub są małoletnie, a w innych przypadkach wynosi 1/2 wartości tego udziału.