Zakres usług naszej kancelarii adwokackiej


TemidaZakres usług naszej kancelarii adwokackiej obejmuje prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo pracy a także windykację i egzekucjęZapewniamy porady prawne i pomoc w rozwiązaniu różnego rodzaju kwestii prawnych, poprzedzone dokładną analizą konkretnego przypadku. Nasza kancelaria adwokacka świadczy doradztwo i kompleksową pomoc prawną klientom biznesowym i indywidualnym. Usługi prawnicze świadczone są w ramach stałych umów zlecenia jak i jednorazowych czynności zlecanych przez klientów.

Pomoc wykwalifikowanych adwokatów

W naszej kancelarii znajdą Państwo pomoc wykwalifikowanych adwokatów. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie różnych gałęzi prawa, od lat pomagamy zainteresowanym w dochodzeniu swoich praw. Usługi świadczone przez naszą kancelarię adwokacką  indywidualnie dopasowane do potrzeb klientów, na bieżąco też informujemy naszych klientów o zachodzących zmianach w prawie. Jesteśmy zawsze blisko problemu klienta, ale równocześnie posiadamy dystans umożliwiający racjonalny osąd sprawy. W naszej pracy kierujemy się zasadami profesjonalizmu, rzetelności i staranności.

Oferujemy kontakt osobisty, jak również za pomocą e-maila czy telefonu.

 


Złożone dłonie

Prawo cywilne

Separator

 

Oferujemy pomoc w zakresie prawa rzeczowego, zobowiązaniowego i spadkowego. Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy, przygotowujemy pisma procesowe i przedprocesowe, oświadczenia woli, konsultujemy zmiany zapisów w umowach, reprezentujemy klientów przed sądami.

 Czytaj więcej

Figurki rodziny

Prawo rodzinne

Separator

 

Specjalizujemy się w prawie rodzinnym regulującym wiele kwestii życia codziennego. Prowadzimy sprawy na etapie przedsądowym i sądowym – rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.

 Czytaj więcej

Młotek sędziowski

Prawo karne

Separator

 

Zajmujemy się świadczeniem usług z zakresu prawa karnego: ochroną praw pokrzywdzonych oraz obroną osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia. Sporządzamy opinie prawne i pisma procesowe, prowadzimy postępowania mediacyjne i sporządzamy propozycje ugody, reprezentujemy w sądach.

 Czytaj więcej

Młotek sędziowski obok pieniędzy

Prawo gospodarcze

Separator

 

Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego. Oferujemy kompleksową obsługę prawną małych i średnich przedsiębiorstw a także ich reprezentację przed sądami i urzędami z zakresu prawa gospodarczego. Opracowujemy opinie prawne, projekty umów gospodarczych. W ofercie mamy umowy stałe i jednorazowe.

 Czytaj więcej

Podpisywanie dokumentu

Prawo pracy

Separator

 

Świadczymy usługi w obrębie prawa pracy. Reprezentujemy przed sądami pracodawców oraz pracowników w sporach. Prowadzimy m. in. sprawy odwołania do sądu od wypowiedzenia o pracę, odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy. Przygotowujemy projekty umów i regulaminów.

 Czytaj więcej

Budzik

Windykacja i egzekucja

Separator

 

Oferujemy pomoc w kwestiach windykacji i egzekucji, w tym w polubownym rozwiązywaniu sporów, prowadzeniu negocjacji. Specjalizujemy się w windykacji długów poprzez dochodzenie roszczeń finansowych od przedsiębiorców jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Prowadzimy nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego.

 Czytaj więcej