Kiedy przysługują alimenty na byłego małżonka?

Alimenty kojarzą się przede wszystkim ze świadczeniem wypłacanym na rzecz dzieci. Warto jednak wiedzieć, że w niektórych sytuacjach alimenty przysługują także byłemu współmałżonkowi.

Kiedy były małżonek jest uprawniony do alimentów?

Zgodnie z polskim prawem, były małżonek może mieć prawo do alimentów, jeśli nie jest w stanie utrzymać się finansowo. Może to być spowodowane np. wiekiem lub stanem zdrowia. 

Dodatkowo, jeśli były małżonek ma opiekę nad dziećmi z małżeństwa, może być uprawniony do alimentów, aby pomóc w zapewnieniu potrzeb dzieci. Alimenty mogą być również wymagane, jeśli małżeństwo było długotrwałe i jeden z małżonków przyzwyczaił się do określonego stylu życia, który nie może być utrzymany bez pomocy drugiego małżonka.

Jakie kryteria decydują o wysokości alimentów?

Wysokość alimentów, do których uprawniony jest były małżonek, zależy od wielu czynników. Należą do nich: długość trwania małżeństwa, dochody i możliwości zarobkowe każdego z małżonków, potrzeby finansowe i zobowiązania każdego z małżonków oraz wszelkie inne istotne czynniki, takie jak wiek czy stan zdrowia.

Oczywiście wyższe alimenty można uzyskać dzięki profesjonalne poprowadzonej sprawie, którą warto powierzyć naszej kancelarii adwokackiej w Łomiankach.

Czy można ubiegać się o alimenty od byłego współmałżonka w przypadku rozwodu bez orzekania o winie?

W niektórych przypadkach były małżonek może żądać alimentów, nawet jeśli rozstanie następuje bez orzekania o winie. Może to mieć miejsce, jeśli obie strony zgadzają się, że jeden z małżonków powinien otrzymywać alimenty w celu zapewnienia wsparcia finansowego po sfinalizowaniu rozwodu. Ważne jest, aby pamiętać, że ten rodzaj umowy musi nadal spełniać wszystkie wymogi prawne, aby mógł być uznany za ważny przez sąd.