Co warto wiedzieć na temat zasiedzenia nieruchomości?

W dzisiejszych czasach coraz częściej można spotkać się z sytuacją, gdy osoba niebędąca faktycznym właścicielem nieruchomości korzysta z niej i zarządza nią tak, jakby była jej prawowitym właścicielem. Wówczas może zachodzić zjawisko zasiedzenia – zagadnienie prawne, które często budzi sporo kontrowersji.

Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie to specyficzna forma nabycia własności nieruchomości na podstawie długotrwałego bezprawnego posiadania przez określony czas i spełnienia pewnych warunków przewidzianych przez kodeks cywilny. W praktyce oznacza to, że osoba korzystająca z nieruchomości przez wystarczająco długi okres, może stać się jej właścicielem na mocy prawa, o ile spełni pewne dodatkowe przesłanki.

Szczegółowych informacji dotyczących zasiedzenia możesz uzyskać w naszej kancelarii adwokackiej w Łomiankach.

Kiedy może dojść do zasiedzenia nieruchomości?

Zgodnie z przepisami art. 171 Kodeksu Cywilnego:

"Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie 

  • 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
  • 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze."

Skutki zasiedzenia oraz procedura stwierdzania zasiedzenia

Po wystąpieniu zjawiska zasiedzenia, osoba uprawniona nabywa prawo własności do danej nieruchomości. Wówczas ma prawo korzystać z niej, zarządzać nią oraz dysponować nią w granicach określonych przepisami prawa. Skutkiem zasiedzenia jest również wygaszenie wszelkich roszczeń ze strony poprzedniego właściciela w stosunku do nowego posiadacza nieruchomości.

Stwierdzenie faktu zasiedzenia może nastąpić na drodze sądowej – przy pomocy powództwa o stwierdzenie nabycia wartości na drodze zasiedzenia. Potrzebna jest w takim przypadku zgromadzenie całokształtu dowodów potwierdzających spełnienie wszystkich warunków niezbędnych do zasiedzenia. Kluczowe znaczenie mają m.in. dowody potwierdzające długotrwałe posiadanie i korzystanie z nieruchomości oraz udokumentowanie okoliczności świadczących o spełnieniu pozostałych przesłanek przedmiotowych i podmiotowych.