W jakich sytuacjach i jak przedłużyć sprawę rozwodową?

Rozwód to zazwyczaj trudna i stresująca sytuacja dla każdej ze stron. Czasami jednak z różnych przyczyn może być konieczne przedłużenie sprawy rozwodowej. W takich przypadkach warto zwrócić się do adwokata do spraw rozwodowych, który pomoże odpowiednio przygotować się do tego procesu.

Przesunięcie terminu rozprawy

Jednym z najbardziej oczywistych sposobów na przedłużenie sprawy rozwodowej jest przesunięcie terminu rozprawy. Może to być konieczne z różnych powodów, takich jak niemożność dotarcia na rozprawę przez jedną ze stron, choroba lub inne ważne okoliczności. W takiej sytuacji warto zgłosić swoją prośbę o przesunięcie terminu rozprawy jak najwcześniej, aby uniknąć dodatkowych kosztów i opóźnień

Profesjonalne wsparcie w tym zakresie zapewnia nasza kancelaria. Adwokat do spraw rozwodowych w Płońsku pomoże w przygotowaniu odpowiednich dokumentów oraz w uzasadnieniu prośby o przesunięcie terminu.

Zgłoszenie nowych dowodów

Kolejnym sposobem na przedłużenie sprawy rozwodowej jest zgłoszenie nowych dowodów lub świadków, którzy mogą mieć istotne znaczenie dla wyroku sądu. Jeśli w trakcie trwania procesu rozwodowego otrzymamy informacje, które mogą wpłynąć na decyzję sądu, warto zgłosić je jak najszybciej. Adwokat do spraw rozwodowych może pomóc w ocenie, czy nowe dowody są istotne dla sprawy oraz w przygotowaniu odpowiednich wniosków o dopuszczenie ich do materiału dowodowego.

Mediacja lub próba ugody

W niektórych przypadkach przedłużenie sprawy rozwodowej może być konieczne, aby dać obu stronom więcej czasu na próbę rozwiązania konfliktu za pomocą mediacji lub ugody. Mediacja to proces, w którym neutralny mediator pomaga stronom porozumieć się i dojść do wspólnego stanowiska w sprawie podziału majątku, opieki nad dziećmi czy alimentów. Jeśli obie strony są zainteresowane takim rozwiązaniem, adwokat do spraw rozwodowych może pomóc w przygotowaniu wniosku o zawieszenie postępowania rozwodowego na czas trwania mediacji.