Co warto wiedzieć na temat odwołania darowizny?

Odwołanie darowizny to temat, który może dotyczyć wielu osób, zarówno tych, które obdarowały kogoś swoim majątkiem, jak i tych, które otrzymały darowiznę. Warto zatem poznać przepisy prawa oraz możliwości odwołania darowizny, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. 

Przypadki, w których można odwołać darowiznę

Zgodnie z polskim prawem, istnieją trzy główne sytuacje, w których można odwołać darowiznę

  • Pierwsza z nich to tzw. niewdzięczność obdarowanego. Mówi o tym art. 895 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że darczyńca może żądać zwrotu darowanej rzeczy lub jej wartości pieniężnej, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego czynu zabronionego. Przykłady takich czynów to np. znęcanie się nad darczyńcą lub jego rodziną czy też bezpodstawne oskarżenie o popełnienie przestępstwa. 
  • Drugi przypadek to zaistnienie tzw. potrzeby alimentacyjnej darczyńcy – jeśli darczyńca znalazł się w trudnej sytuacji materialnej i potrzebuje środków na utrzymanie, może żądać od obdarowanego zwrotu darowizny. 
  • Trzeci przypadek dotyczy darowizn dokonanych na rzecz małoletnich dzieci – jeśli darczyńca nie żyje, a darowizna została dokonana na rzecz dziecka, które nie ukończyło 18 lat, rodzice mogą żądać zwrotu darowizny.

Procedura odwołania darowizny

Aby odwołać darowiznę, należy wnieść do sądu odpowiedni pozew. Proces ten może być skomplikowany, dlatego warto skorzystać z pomocy naszej kancelarii adwokackiej w Łomiankach. Pomożemy przygotować odpowiednią argumentację oraz zgromadzić niezbędne dowody, które pozwolą na odwołanie darowizny. Warto również pamiętać o terminach – w przypadku niewdzięczności obdarowanego, roszczenie o odwołanie darowizny przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o czynie zabronionym. W przypadku potrzeby alimentacyjnej lub darowizn na rzecz małoletnich dzieci, termin wynosi 5 lat od dnia śmierci darczyńcy.

Konsekwencje odwołania darowizny

Jeśli sąd uwzględni pozew o odwołanie darowizny, obdarowany będzie zobowiązany do zwrotu darowanej rzeczy lub jej wartości pieniężnej. W przypadku niewdzięczności obdarowanego, sąd może także orzec odszkodowanie na rzecz darczyńcy za doznaną krzywdę. Odwołanie darowizny może również wpłynąć na stosunki rodzinne i osobiste między stronami, dlatego warto przed podjęciem decyzji o odwołaniu darowizny dokładnie przemyśleć swoje działania oraz skonsultować się z kancelarią adwokacką.